۸ آذر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

مینا راد از زندان آزاد شد

چاونیوز: شاعر جوان ساکن شهرستان دورود، مینا راد بە صورت مشروط از زندان آزاد شد.

بە گزارش چاونیوز(مرکز حقوق بشر کردستان ایران)، روز دوشنبە ٢١ مهر ١٣٩٩، مینا راد شاعر ٢۵ سالە پس از سپری نمودن ٢٠ روز از دوران محکومیت دو ماهە خود، بە صورت مشروت از زندان قرچک ورامین آزاد شدە است.

این خانم شاعر، روز شنبە ١۴ مهر ٩٧ پس از احضار بە ادارە اطلاعات شهرستان دورود بە بهانە شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت شدە بود کە پس از سە روز موقتاً آزاد شد.

خانم راد، نهایتاً در روز پنجشنبە ١٢ تیر ٩٩ از سوی دادسرای فرهنگ و رسانە بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ٢ ماه حبس تعزیری و ٨ ماه حبس تعلیقی محکوم شدە بود. این حکم یکم شهریور ماه در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید گردیدە بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *