۸ آذر سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: مهر ۲۳, ۱۳۹۹

معاون وزیر فرهنگ ایران: قانون استفاده از اسامی فارسی باید به صورت قاطع اجرا شود

چاونیوز: محمود شالویی یادآورشد: مبحث آخرین جلسه این کارگروه به بررسی ثبت تقاضاها در بدو ورود با تاکید به استفاده از اسامی فارسی به عنوان الزامی قانونی اختصاص داشت. دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی خاطرنشان کرد: در گام نخست باید بدانیم تاکنون در این زمینه چه اتفاقی افتاده و چه …

ادامه نوشته »