۱ آبان سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: شهریور ۱۲, ۱۳۹۹

کشتە شدن چهار کولبر در مرزهای سردشت و پیرانشهر

چانیوز: صبح روز چهارشنبە ١٢ شهریور ١٣٩٩، در مرز “قەلەڕەشێ” شهرستان سردشت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بە سوی دستەای از کولبران تیراندازی مستقیم میکنند کە در نتیجە سە کولبر با مشخصات زانست حسن زادە، زانکو احمدی و سروش ملکاری از روستاهای توابع شهرستان سردشت جان خود را از دست …

ادامه نوشته »

مرگ یک زندانی در زندان ارومیە

چاونیوز: روز سەشنبە ١١ شهریور ١٣٩٩، یک زندانی با هویت ”فرهاد رحیمی“ در زندان مرکزی ارومیە در اثر سکتە قلبی جانش را از دست دادە است. بە گفتە منابع داخل زندان، فرهاد رحیمی روز دوشنبە وضعیت جسمانیش نامناسب و بە بهداری زندان منتقل شدە بود اما کادر درمانی بهداری تنها …

ادامه نوشته »